Grup de treball per reivindicar la piscina municipal de Molí – Via Favència

La piscina municipal de Molí-Via Favència és la reivindicació més antiga del barri. Des dels anys 90 que estava contemplada en el “paquet” d’equipaments juntament amb la Torre Júlia de pisos assistits i la residència per a la gent gran. Existeix el projecte, dissenyat i pressupostat pel mateix departament d’Urbanisme, que l’Ajuntament manté en un calaix. Actualment el solar (a la foto, a la dreta del camp de futbol) el fa servir de manera provisional l’institut Galileo Galilei.

Des de l’AV s’ha creat un grup de treball específic per rescatar aquest projecte i el finançament necessari. Us anirem informant de les reunions i les inicitives que en surtin.

Grup de treball sobre el futur del solar de la Plástica Flor

Que el solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor aculli un equipament i zona verda és una de les reivincidacions històriques de Prosperitat. Aquest curs ens hem proposat crear un grup de treball sobre el tema, que reculli les idees del barri per a aquest espai i les traslladi a la taula de participació que l’Ajuntament s’ha compromés a crear en aquest mandat. Si et ve de gust participar en aquest grup, posa’t en contacte amb l’associació. Comencem a mitjans de setembre i us anirem informant de les reunions.

La lucha vecinal consigue retirar a OHL de la gestión de la residencia de Molí

La gota que ha colmado el vaso ha sido la detección de un brote de sarna que ha afectado a residentes y trabajadores. Pero los familiares de la residencia pública para gente mayor de Molí llevan una intensa lucha para denunciar la mala atención que reciben los residentes y sus familias desde el mismo momento en que la Generalitat cedió la gestión a la empresa Ingesan (OHL).

Una empresa sin experiencia en el sector (es una constructora) y que presentó un presupuesto a la baja, que se ha traducido en reducción de personal, deficiencias en atención médica, la alimentación o la higiene. Lo barato sale muy caro. Continua llegint «La lucha vecinal consigue retirar a OHL de la gestión de la residencia de Molí»

Cronologia solar Plástica Flor

La fàbrica Ideal Plástica Flor va ser fundada l’any 1956. S’hi fabricaven flors i plantes artificials, objectes de decoració per a la llar o per a altres empreses. A la dècada dels 60 va arribar a tenir més de 700 treballadors i a finals dels 70 va deixar de produir per dedicar-se a la importació de flor artificial.

Als anys 90 va començar a desmantellar-se després de 53 anys d’activitat al passeig Valldaura. És la darrera fàbrica que va funcionar al barri de la Prosperitat. El moviment veïnal reivindicava el solar des dels anys 80 per destinar-lo a equipaments i zona verda.

El Pla Especial de Reequipament i Millora de Prosperitat (PERI), aprovat el 1990, contempla la “reserva de sòl per a equipament i espai lliure a la pastilla “Plástica Flor”, definida pels carrers Santa Engràcia, Font d’en Canyelles i passeig Valldaura”. Es tracta d’un solar de 4.697 m2.

Mandat 2007-2011 (regidora Carmen de Andrés, PSC)

Davant les reivindicacions veïnals, l’Ajuntament adquireix la propietat del solar l’any 2009 i enderroca la fàbrica amb els fons del “plan Zapatero”. Es compromet a construir equipaments i zona verda en el mandat 2011-2015.

Mentrestant, CIU anuncia en un consell de districte que té una proposta per fer un equipament destinat a “atraure el turisme a Nou Barris”. El barri respon amb un comunicat de rebuig (17 de març de 2011).

Mandat 2011-2015 (regidora Irma Rognoni, CIU)

Amb el nou Ajuntament el projecte cau del PAM i dels seus pressupostos amb l’argument de la crisi. Es destina de manera “provisional” a aparcament en superfície (unes 140 places) i jocs infantils. Són quatre anys perduts en què no es va avançar. L’Ajuntament confirma que l’equipament no es farà durant el present mandat i es nega a traslladar la fira de la Festa major al solar.

Mandat 2015-2019 (regidora Janet Sanz, Barcelona en comú)

12 de gener de 2016. La regidora es compromet a crear una taula de treball sobre el tema i intentar tenir un projecte consensuat per al mes de juny. El districte proposa implicar a Urbanisme i Ecologia Urbana i tenir en compte els processos participatius de Germenetes (Eixample) i la Rambla (Poblenou). El projecte no es podrà portar a terme en aquest mandat però l’objectiu és deixar assentades les bases per executar-lo en el pròxim amb consens veïnal.

7 de juny de 2016. El Districte vol tenir endegat per al 2017 el procés de participació. S’ha de crear la comissió de treball abans de finals d’any, afegint els agents de l’entorn que calguin (escola, barris propers…). Des de l’AV s’insisteix que la comissió ha de girar a l’entorn d’un pla global d’equipaments. Hi ha una reunió pendent amb Participació per definir com serà el procés.

11 de gener de 2017. El districte es compromet a reactivar el procés de definició del projecte. No s’acaba de veure com organitzar-lo perquè no sigui un guirigall. Falta una proposta estructurada a partir de la qual discutir. El districte suggereix la construcció d’una biblioteca de districte i un auditori. Estudiaran la volumètrica de l’espai per veure si és compatible. Hi ha incògnita sobre l’aparcament subterrani perquè l’auditori hauria d’anar soterrat.

Juny de 2017. S’aconsegueix que la fira de Festa Major es faci al solar. S’aprofita per repintar i redistribuir l’espai d’aparcament.

13 de juliol de 2017. El Consell Municipal de Districte aprova per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal ERC i pactada amb BCN en Comú i PSC: “Que el govern del Districte de Nou Barris inclogui a la proposta inicial del procés participatiu per definir el usos de l’àmbit d’Ideal Plàstica Flor, un equipament cultural multifuncional amb característiques i vocació d’equipament referent de districte i de ciutat i que alhora doni sortida a les propostes culturals de les entitats i el veïnat del barri de Prosperitat i del districte. Tot això de forma complementària i sense perjudici d’altres equipaments, espais i usos que en aquesta peça urbanística es decideixin en el marc del procés participatiu amb el veïnat i altres entitats del barri i del districte”.

Reunió d’entitats sobre el futur del solar de la Plástica Flor

1 de juliol 2014, AV Prosperitat (Baltasar Gracián, 24-26)

Assistents: Casal de joves (Irene, Víctor, David), Casal de barri /Peca (Andrés, Ferni), Escola Víctor Català (Lourdes -mestra-, Meritxell -AMPA), AV Prosperitat (Ricardo, Albert, Pepus, Carolina, Dani, Gille, Joan Catafal, Elia)

Excusats: Escola d’adults de Prosperitat (Jordi Brugal), Userda (José Angel), Helena (casal de barri de Prosperitat), Pep Ortiz (Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris)

La reunió es convoca a iniciativa de l’AV perquè en l’última reunió amb la nova gerent Gemma Arau es proposa la creació d’una taula de treball amb l’Ajuntament sobre el futur del solar de la Plástica Flor.

Situació actual

No es farà res en aquest mandat (el projecte va caure del Pla d’Inversions Municipal).

L’Ajuntament ha mostrat pors de les iniciatives veïnals (negativa a cedir el solar de Plástica per a la fira de la Festa Major). D’altra banda, és simptomàtica la paralització dels equipaments de la pastilla Valldaura-Rio de Janeiro davant la negativa del barri a la construcció de pisos.

S’han perdut 3 anys, però la conjuntura actual pot beneficiar al projecte: 1) falta un any per a les eleccions i l’Ajuntament està disposat a seure i parlar. 2) la ciutat està revolucionada (Can Vies, Harmonia, Ciutat Vella, Paral·lel…) i l’Ajuntament, debilitat per haver tirat endavant projectes sense consens veïnal i governant en minoria.

A un any de les eleccions municipals és un bon moment per ordenar les nostres idees, establir prioritats i recollir i concretar propostes.

Per la seva part l’Ajuntament, tot i que no ha anunciat cap pla, per conversacions informals sembla que contempla la idea del govern anterior d’una gran biblioteca de Districte per al solar.

Idees generals

Prosperitat: Partim de la base que el barri és un dels més densos en població de la ciutat, té dèficit d’equipaments, els existents estan obsolets i no queda pràcticament sòl públic (solar Plástica, pastilla Valldaura i pastilla Molí, sense oblidar l’edifici de Telefónica).

El gran debat és si situem el tema només per a la Plástica Flor o el plantegem en el context del pla d’equipaments general del barri. En coherència amb el treball que venim fent les entitats de Prosperitat des de l’any 2008, la segona opció seria la més adient.

Equipaments actuals amb problemes d’espai: casal de barri, escola d’adults, casal gent gran, escola Víctor Català.

Equipaments pendents: casal de joves, piscina Molí, residència i centre de dia Molí.

Necessitats: espais infantils, esportius, culturals, per a gent gran.

L’objectiu és doble: 1) Que es tinguin en compte les propostes del teixit social, de Prosperitat i dels barris propers, ja que una part de l’equipament cobrirà tota la zona nord de Nou Barris. 2) Obrir un procés participatiu amb garanties perquè els veïns i veïnes coneguin i facin seu el projecte.

Hi ha dos idees bàsiques importants: 1) tenir clar què és per a nosaltres un equipament públic (no ho són els pisos, encara que siguin de protecció). 2) Volem obrir la possibilitat que la gestió sigui ciutadana allà on es pugui (en tot cas, municipal: volem evitar equipaments públics gestionats per empreses amb ànim de lucre).

Una vegada tinguem clares les necessitats, és important també establir les nostres prioritats i fases-calendari. (No es pot fer tot de cop).

Propostes generals

Volem equipaments polivalents i/o reconvertibles (que no siguin rígids i puguin complir vàries funcions).

Que la seva construcció i manteniment es facin amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica.

Mantenir la zona verda /possibilitat d’horts urbans.

Que facilitin els espais de trobada veïnal intergeneracional (espai per a esports i/o expressions artístiques a l’aire lliure, etc.).

Possibilitat d’incloure espais/activitats necessàries però que provoquen rebuig social (ex. atenció drogodependències).

Aprofitar que es farà pàrquing per contemplar la possibilitat de fer aules d’assaig musical.

Hi ha consens en la necessitat d’un auditori de mig/gran aforament.

Tenir en compte les necessitats de l’escola propera al solar Víctor Català.

Propostes concretes

Convidar associacions i tècnics d’altres barris que han fet processos participatius perquè ens expliquin com ho han fet (ex. Fem Rambla). Parlar-hi ara per tenir una reunió al setembre (s’encarrega AV Prosperitat).

Fer una segona reunió amb les entitats al setembre, ampliant la participació (trucar per telèfon a les entitats que no han respost: resta d’escoles, entitats infantils, culturals…).

Casal de joves comenta la batalla que tenen amb l’Ajuntament per aconseguir el cobriment dels barracots. És un tema urgent.