Reunió d’entitats sobre el futur del solar de la Plástica Flor

1 de juliol 2014, AV Prosperitat (Baltasar Gracián, 24-26)

Assistents: Casal de joves (Irene, Víctor, David), Casal de barri /Peca (Andrés, Ferni), Escola Víctor Català (Lourdes -mestra-, Meritxell -AMPA), AV Prosperitat (Ricardo, Albert, Pepus, Carolina, Dani, Gille, Joan Catafal, Elia)

Excusats: Escola d’adults de Prosperitat (Jordi Brugal), Userda (José Angel), Helena (casal de barri de Prosperitat), Pep Ortiz (Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris)

La reunió es convoca a iniciativa de l’AV perquè en l’última reunió amb la nova gerent Gemma Arau es proposa la creació d’una taula de treball amb l’Ajuntament sobre el futur del solar de la Plástica Flor.

Situació actual

No es farà res en aquest mandat (el projecte va caure del Pla d’Inversions Municipal).

L’Ajuntament ha mostrat pors de les iniciatives veïnals (negativa a cedir el solar de Plástica per a la fira de la Festa Major). D’altra banda, és simptomàtica la paralització dels equipaments de la pastilla Valldaura-Rio de Janeiro davant la negativa del barri a la construcció de pisos.

S’han perdut 3 anys, però la conjuntura actual pot beneficiar al projecte: 1) falta un any per a les eleccions i l’Ajuntament està disposat a seure i parlar. 2) la ciutat està revolucionada (Can Vies, Harmonia, Ciutat Vella, Paral·lel…) i l’Ajuntament, debilitat per haver tirat endavant projectes sense consens veïnal i governant en minoria.

A un any de les eleccions municipals és un bon moment per ordenar les nostres idees, establir prioritats i recollir i concretar propostes.

Per la seva part l’Ajuntament, tot i que no ha anunciat cap pla, per conversacions informals sembla que contempla la idea del govern anterior d’una gran biblioteca de Districte per al solar.

Idees generals

Prosperitat: Partim de la base que el barri és un dels més densos en població de la ciutat, té dèficit d’equipaments, els existents estan obsolets i no queda pràcticament sòl públic (solar Plástica, pastilla Valldaura i pastilla Molí, sense oblidar l’edifici de Telefónica).

El gran debat és si situem el tema només per a la Plástica Flor o el plantegem en el context del pla d’equipaments general del barri. En coherència amb el treball que venim fent les entitats de Prosperitat des de l’any 2008, la segona opció seria la més adient.

Equipaments actuals amb problemes d’espai: casal de barri, escola d’adults, casal gent gran, escola Víctor Català.

Equipaments pendents: casal de joves, piscina Molí, residència i centre de dia Molí.

Necessitats: espais infantils, esportius, culturals, per a gent gran.

L’objectiu és doble: 1) Que es tinguin en compte les propostes del teixit social, de Prosperitat i dels barris propers, ja que una part de l’equipament cobrirà tota la zona nord de Nou Barris. 2) Obrir un procés participatiu amb garanties perquè els veïns i veïnes coneguin i facin seu el projecte.

Hi ha dos idees bàsiques importants: 1) tenir clar què és per a nosaltres un equipament públic (no ho són els pisos, encara que siguin de protecció). 2) Volem obrir la possibilitat que la gestió sigui ciutadana allà on es pugui (en tot cas, municipal: volem evitar equipaments públics gestionats per empreses amb ànim de lucre).

Una vegada tinguem clares les necessitats, és important també establir les nostres prioritats i fases-calendari. (No es pot fer tot de cop).

Propostes generals

Volem equipaments polivalents i/o reconvertibles (que no siguin rígids i puguin complir vàries funcions).

Que la seva construcció i manteniment es facin amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica.

Mantenir la zona verda /possibilitat d’horts urbans.

Que facilitin els espais de trobada veïnal intergeneracional (espai per a esports i/o expressions artístiques a l’aire lliure, etc.).

Possibilitat d’incloure espais/activitats necessàries però que provoquen rebuig social (ex. atenció drogodependències).

Aprofitar que es farà pàrquing per contemplar la possibilitat de fer aules d’assaig musical.

Hi ha consens en la necessitat d’un auditori de mig/gran aforament.

Tenir en compte les necessitats de l’escola propera al solar Víctor Català.

Propostes concretes

Convidar associacions i tècnics d’altres barris que han fet processos participatius perquè ens expliquin com ho han fet (ex. Fem Rambla). Parlar-hi ara per tenir una reunió al setembre (s’encarrega AV Prosperitat).

Fer una segona reunió amb les entitats al setembre, ampliant la participació (trucar per telèfon a les entitats que no han respost: resta d’escoles, entitats infantils, culturals…).

Casal de joves comenta la batalla que tenen amb l’Ajuntament per aconseguir el cobriment dels barracots. És un tema urgent.

Loading