Les cotorres ja no hi faran més el niu!

El diumenge els operaris treien el niu, i el dijous tallaven la palmera. Cal suposar que al valorar el risc de que la palmera es trenqués, s’ha optat per tallar-la. És veritat que sap greu que desaparegui un arbre, però davant la possibilitat que es trenqui o caigui, no hi ha dubte, la seguretat és el primer. Aquesta palmera datilera tenia la capçada i l’extrem del tronc amb una inclinació preocupant. Cal suposar que per la mateixa raó s’ha tallat la tipuana del davant. Molt volum de branques i moltes vegades unes arrels poc desenvolupades i superficials que no asseguren un bon ancoratge. Els motius d’això són complexes i en parlarem un altre dia. Podeu veure que s’han tallat a un metre d’alçada i no arran de terra. Això és una pregunta que ens fan sovint, per què? La raó és senzilla: la grua per arrencar-la necessita on poder agafar les bragues (“cordes”) per estirar.
I aquesta la foto on es veu com ha quedat.

 357 total views

Niu fora

A la foto podem veure com el diumenge passat, 1 de febrer, una brigada actua d’urgència per retirar un niu de cotorres a una palmera datílera de la Zona Verda. La del costat té encara un niu, immens, a l’ull. Aquests nius, que sobrepassen el centenar de quilos, poden contribuir al trencament de la palmera, cosa que produiria danys irreversibles en el cas de caure sobre algú.
Les cotorres, introduïdes primer com a animal de companyia, apareixen lliures, formant colònies, l’any 1975, al voltant del Parc de la Ciutadella. Des d’aquí, amb una proliferació desenfrenada, s’han escampat per tota la ciutat.
Els efectes negatius són molts:
– Per construir els nius destrossen els arbres, d’on arranquen branquillons.
– Han desplaçat els ocells “de tota la vida”.
– Produeixen sorolls intensos i pertorbadors.
– Els seus excrements deterioren el mobiliari urbà.
– Poden ser portadores de malalties…
Tot això, a part dels gran habitacles que suposen un perill, primer per a l’espècie on els instal·len i sobretot per a la gent. Està clar que la seva gran multiplicació necessita mesures que van més enllà de la retirada puntual de nius. La introducció de falcons no ha tingut una incidència remarcable.

 319 total views