Propostes per al Pla d’Actuació Municipal 2023-2026

Aquest esborrany es va presentar i discutir a l’assemblea general de l’AV de Prosperitat celebrada el 27 d’abril de 2023. És un document viu subjecte a millores i aportacions.

Loading