2022

2022

L’assemblea general va tenir lloc l’11 de maig del 2022 al Casal de Barri de Prosperitat. Un any molt especial en què van celebrar els 50 anys de l’associació veïnal, fundada l’any 1972.

Documents:

Memòria activitats AV 2022

Memòria actes 50 anys

Memòria econòmica activitats associació

Memòria econòmica actes 50 anys

Memòria projecte Ecovincles

Acta assemblea 2022

Loading