2015

Assemblea de l’associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat

Barcelona, 16 de juny de 2015

Comencem valorant el canvi de govern a l’Ajuntament després de les eleccions municipals: l’alcaldia ha passat de CIU a Barcelona en comú. Haurem d’esperar un temps fins que no es conformi el nou equip al districte.
Janet Sanz serà la nova regidora i Gemma Arau continua de gerent.
Des del moviment veïnal s’obren expectatives d’un canvi en positiu en les formes i relació amb les institucions que s’haurà de valorar a mig termini. En tot cas, nosaltres continuem amb les nostres reivindicacions i “cabreig” per la situació social que s’està vivint al districte i continuarem treballant com sempre, amb la mà estesa al nou Ajuntament però exigint el compliment dels compromisos amb el barri i demanant que es tingui en compte el teixit associatiu per desenvolupar les polítiques que ens afecten.

Repàs als temes del barri
Adjuntem un document amb el balanç del passat mandat i el pla de treball de l’associació per a la pròxima legislatura, així com els comptes de l’associació.
A destacar que aquest any que ha passat des de l’última assemblea hem aconseguit l’obertura de la residència del carrer Molí (l’ha obert l’Ajuntament i ara ha d’assumir la gestió la Generalitat) i la constitució d’una comissió de seguiment veïnal de la primera fase de les obres del carrer Nou Pins.
Els altres temes pendents continuen aturats: nou casal de joves, futur del solar de la Plástica Flor, piscina al solar de Molí, espai d’esbarjo per gossos…
Seguim reclamant l’aplicació del conveni amb Telefónica perquè almenys una part de l’edifici de Boada sigui per a equipaments per al barri i seguim esperant el judici per les molèsties que causa als veïns l’activitat de l’empresa.

Situació de l’associació
Comptes. Un any més, l’associació ha tingut més despeses que ingressos, però som viables econòmicament pel romanent de loteria d’anys anteriors. Tant despeses com ingressos es mantenen en la tònica d’anys anteriors. Com a partida extraordinària aquest any s’ha comprat un equip de so per als actes de l’AV. La resta de grans despeses s’han dedicat a l’enviament de correspondència als socis, les havaneres de festa Major i l’assegurança del local. Hem de continuar treballant per augmentar socis i trobar formes de finançament alternatives. La subvenció de l’Ajuntament segueix reduïda i congelada de fa anys. Una altra part important d’ingressos és la loteria de Nadal.

Local de l’AV. El compartim amb més d’una desena d’entitats del barri i del districte. S’ha consolidat el grup de treball “Salvem les pensions”, que es reuneix tots els dijous i al setembre començarà un nou grup de conversa en català.

La vocalia de sanitat de la AV està molt activa i continua treballant amb la Coordinadora de Nou Barris, SAP Muntanya y la Favb. Ara s’està treballant especialment el tema de l’atenció primària.
Des del maig de 2014 s’han fet nous socis 32 veïns (total de socis en l’actualitat: 451).
La web de la AV ha estrenat la secció “Verd del barri”, dedicada a la divulgació del patrimoni verd del barri i la seva protecció.

Carolina Recio Cáceres, fins ara secretària de l’AV, va dimitir del càrrec en assumir el repte de presentar-se a la candidatura de Barcelona en comú i posteriorment formar part de l’equip de govern del districte, tot i que continua vinculada al barri i a l’AV fora de la junta directiva. L’associació va nomenar Juan García Sánchez per substituir-la i en la present assemblea ratifiquem el seu càrrec fins a les pròximes eleccions.

Aportacions dels socis i sòcies
Es torna a proposar la possibilitat d’oferir als socis col·laborar amb una quota voluntària més enllà dels 5 euros anuals actuals per millorar el finançament de l’AV.
Es proposa que des de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris es posi sobre la taula del nou districte la recuperació de les subvencions, com a mínim des d’abans de les retallades.
Hi ha diversos temes de conflictes en comunitats de propietaris: s’ha de derivar al servei de mediació de l’Ajuntament i vetllar perquè aquest funcioni de manera positiva.
Es debat sobre els resultats de les eleccions: preocupa que el nou govern hagi incorporat persones dels moviments socials i que això debiliti la massa social i crítica. Hem de continuar treballant des de la base de manera col·lectiva i organitzada per resoldre els problemes.
Des del casal de joves preocupa l’obertura d’un concurs del “pla buits” per a una part del solar on ha d’anar el nou equipament: farem una carta conjunta AV de Prospe i casal de joves per demanar a l’Ajuntament que l’aturi fins que no es faci una reunió amb les entitats del barri.

Acaba l’assemblea a les 21 hores.

Loading