2023

2023

L’any 2023 es van celebrar dues assemblees, una d’ordinària i una altra d’extraordinària.

L’assemblea ordinària va tenir lloc el 27 d’abril de 2023. L’assemblea extraordinària va tenir lloc el 17 d’octubre de 2023, i el motiu principal per convocar-la va ser el canvi de càrrecs de secretaria i tresoreria.

Documentació:

Acta assemblea ordinària 2023

Loading