2020

Assemblea general Associació de Veïnes i Veïns de la Prosperitat
29 d’octubre de 2020, 19 hores, online. Una trentena d’assitents.

Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Sense cap esmena es dona per aprovada l’acta de l’assemblea anterior.

Memòria d’actuació de l’AV 2019-2020. Presentem el resum de la feina feta durant la segona part de l’any 2019 i el que portem de 2020: s’ha enviat per mail i està penjada a la web de l’associació. 

Els temes que va treballar l’associació al llarg de 2019 fins al moment actual tenen un abans un després de la crisi sanitària.

Vam presentar les nostres propostes al Pla d’Actuació Municipal i als Pressupostos Participatius, posant l’accent en la necessitat d’un pla social amb participació veïnal per reduir les desigualtats.

Vam exigir que l’Ajuntament complís amb els compromisos de la construcció del nou Casal de Joves i el projecte executiu dels equipaments de la Ideal Plàstica Flor.

Vam treballar els temes de salut comunitària i perquè es retiri l’amiant de la teulada de l’escola Prosperitat i l’institut Galileo Galilei.

Insistir en la protecció del patrimoni històric, en concret la protecció de la finca del carrer Florida 50.

I vam treballar temes de medi ambient com la recollida de residus i els problemes de contaminació derivats principalment de l’ús del cotxe privat.

La crisi sanitària ens va fer crear una xarxa solidària al barri en col·laboració amb la resta d’entitats, equipaments i serveis públics, i eines per comunicar-nos amb el veïnat durant el confinament, com el blog d’informació AntivirusProspe.

Des de la vocalia de sanitat s’ha treballat perquè la resposta a la crisi sanitària fos l’adequada, denunciant retallades en sanitat i privatitzacions de serveis i fent seguiment de la residència del carrer Molí i els serveis d’Atenció Primària de Rio de Janeiro i Chafarinas.

Hem treballat en la renovació i reforç de la junta de l’associació, que ha donat lloc a la constitució d’una nova junta que reforça l’actual amb sis incorporacions i es proposa com a objectiu millorar i modernitzar el funcionament de l’associació.

Entre el canvi de regidor i la crisi sanitària, la relació amb el districte no ha sigut fluida i la sensació és que hem de començar de zero. Estem a l’expectativa del que significarà haver entrat en el Pla de Barris: el nostre objectiu és que implementi amb la participació veïnal des del primer moment.

Vocalia de sanitat. Cal destacar la feina espectacular de les companyes i els companys han tingut aquest any agreujat amb els moments de pandèmia que ens hem vist derivats. Han fet un resum de la feina feta que es penjarà a la web.

Torn obert: no hi ha paraules. Es dóna per aprovada la memòria de l’any.

Balanç econòmic
Presentem l’estat de comptes de l’associació de l’any 2019. Aquest any està sent complicat: per una banda és possible que baixin els ingressos, doncs degut al confinament ha vingut menys gent a pagar la quota de socis i és possible que baixi la venda de la loteria. Per altre també han baixat les despeses, sobretot perquè en no celebrar-se Festa Major s’ha deixar de fer la despesa més important de l’any.

Subvenció de l’ajuntament. A part de la subvenció normal que demanem com a Associació (1.800€) aquest any hem tingut les despeses del Centenari de la Prosperitat, projecte per al qual també es va demanar subvenció a l’Ajuntament.

Torn obert: no hi ha paraules. Es dóna per aprovats l’estat de comptes de l’associació de l’any 2019, l’estat de comptes del centenari i el pressupost per al proper període.

Eleccions i constitució de la nova junta
Constitució de la nova junta. L’Inma Ayora presenta la candidatura a la nova junta de l’associació, que incorpora el reforç de sis persones al grup de treball que ja existeix a l’AV: Elia Herranz (presidenta), Inma Ayora (vicepresidenta), Carles Benito (secretari), Roger Costa (tresorer), i els vocals Albert Recio, Josep Ferrándiz, Mari Nieves Bornal, Juan García, Inocencio Alonso, Carmen Cabello, Alejandro López, Jordi Foix, Ricardo Domingo, Alba Sanagustín, Guillem Martín i Claudio Menor.

Torn obert: per aclamació de tots els assistents a l’assemblea s’aprova a la nova junta de l’associació

Pla de treball per al 2020
Es llegeix el text preparar per les persones que s’incorporen a la junta de l’AV: “Em dic Inma Ayora i formo part d’un equip de veïnes i veïns del barri que davant la crida realitzada per l’associació de veïnes i veïns ens hem organitzat i hem pres el compromís de presentar-nos a la junta. Amb mi hi són el Carles Benito, el Roger Costa, l’Alba Sanagustin, el Guillem Martín i el Claudio Menor, que junt amb l’Elia Herranz i altres membres de l’anterior junta ens presentem a aquesta assemblea.

Venim de diferents entitats i moviments associatius del territori i el nostre compromís és formar part d’aquesta junta per treballar per millorar i transformar el barri reivindicant els equipaments i els serveis necessaris, sempre compartint el treball i la lluita amb les veïnes i veïns que ja en formen part d’aquesta associació i que ja treballen en les diferents comissions i grups de treball.

Prenem el compromís de treballar per millorar el barri i la qualitat de vida del veïnatge. Som noves veus per fer d’interlocutors entre els veïns i l’administració en les reivindicacions que calen al barri.

Creiem molt necessari fomentar la participació de les veïnes i veïns en la vida comunitària, cultural, social, d’oci, actes reivindicatius… Obrir i acostar l’AV al veïnat de la Prospe, ampliant el nombre de socis. Quants més siguem, més força tindrem. Els socis i veïns han de ser els ulls i les oïdes que recolliran les necessitats i preocupacions del barri i es convertiran en les lluites i reivindicacions d’aquesta junta.

Treballem per una AV acollidora, que tingui cura de les persones, de les necessitats individuals i col·lectives, amb un lloc per a cadascú, amb espai de compromís i participació per a tothom i treballant des de l’horitzontalitat.

Volem mantenir una comunicació fluïda amb les diferents entitats, serveis i equipaments del barri. Donar-nos a conèixer i presentar-nos, recollir les demandes, neguits, propostes. Recolzar les seves reivindicacions i implicar-nos i acompanyar-los en les lluites com ho van fer amb molts de nosaltres abans de ser-hi avui aquí.

També pensem que ha arribat el moment que hem de començar un procés d’actualització, de modernitat, de digitalització, de futur. D’actualitzar els mecanismes d’altes, de pagament de quotes, de la pàgina web, de comunicació… En definitiva, de créixer i d’arribar ràpid i més lluny si es pot, sense oblidar d’on venim i qui ha fet possible que estiguem aquí, avui i ara.

No podem ni volem oblidar les lluites guanyades per totes les persones que han estat i que encara hi són a l’AV, que ens han ensenyat i ens han transmès aquesta militancia, aquest creure en la lluita, en les llargues lluites. Que ens han ensenyat a no defallir, a no llençar la tovallola ni engegar-ho tot a la merda quan sembla que tot està perdut i quan l’administració no ens ho posa fàcil.

Fem nostres les reivindicacions pendents com el Casal de Joves, la Ideal Plástica Flor, la piscina, la Telefònica, l’erradicació de l’amiant al barri, el pla de xoc social. Liderarem amb moltes ganes la participació al grup impulsor del Pla de Barris de la Prosperitat juntament amb tot teixit cultural, social i educatiu del barri. Visca la Prospe!!”.

Torn obert: no hi ha paraules. Es dóna per aprovat el Pla de treball 2020.

Canvi dels Estatuts
Proposta de canvis. Cal actualitzar els estatuts en dos punts:

Actualització de l’adreça fiscal de l’AV perquè encara apareix la del carrer Argullós. La nova adreça fiscal seria l’actual: carrer Baltasar Gracián, 24-26.

Per recollir en el redactat dels estatuts, i per tant assegurar, que en el futur es contempli la possibilitat de fer assemblees virtuals.

Torn obert: no hi ha paraules. S’aprova el mandat de l’assemblea cap a la junta que modifiqui els estatuts.

Precs i preguntes:
Mariano Sánchez (veí). Comenta irregularitats en els carrils bici del passeig Valldaura. No s’adapta a la normativa de distància de seguretat i això està generant accidents i atropellaments als vianants. Proposa la supressió del carril bici de la Llucmajor. S’ofereix a portar a terme una campanya de recollida de signatures que es faci des de l’AV. S’ofereix també a formar part d’una futura Comissió de mobilitat.

Ismael Benito (veí). Pregunta com fer-se soci. S’ofereix per temes de mobilitat i habitatge.

Kiko (veí). Està d’acord amb tots els problemes de mobilitat que s’han plantejat. I denuncia també problemes de convivència en el barri entre els vianants i els patins i les bicicletes, sobretot a les vies de preferència de vianants del barri. Planteja que cal fer tot un debat per adaptar-nos tots en els moments actuals de mobilitat i la seva convivència o el seu encaix. 

Jordi Foix (vocal). Proposa que vist tot el debat que s’està generant a l’assemblea i els neguits veïnals seria necessària la creació d’una comissió de mobilitat, que pugui reflexionar sobre la convivència entre tots els elements mòbils del barri.

Acaba l’assemblea online a les 20 hores.

Un moment de l’assemblea

acta de l’assemblea de l’any passat.

Loading