Avís legal

POLÍTICA PRIVACITAT ASSOCIACIÓ VEÏNES I VEÏNS PROSPERITAT.

Mitjançant la present política de privacitat li informem que, en
compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de
protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de
Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales), les dades sol·licitades en quants formularis i / o
espais en què es requereixi de la seva identificació dins de la present
pàgina web s’utilitzaran només per a finalitats internes de
l’associació.
Les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de
novetats i activitats de l’Associació. No es preveuen cessions de
dades a tercers.
En qualsevol cas, si l’usuari volgués revocar aquest consentiment o
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot
comunicar-ho per escrit, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, al
carrer Baltasar Gracián 24-26 o a l’adreça de correu electrònic:
avprospe@prosperitat.org.

Loading