Proposta veïnal per al solar de la Ideal Plástica Flor

Acaba de començar el procés participatiu en el qual l’Ajuntament recollirà informació del veïnat sobre quin podria ser el futur del solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor. Des del moviment associatiu de Prosperitat tenim una proposta que hem posat sobre la taula de debat.

PROPOSTA VEÏNAL PER AL SOLAR DE LA IDEAL PLÁSTICA FLOR

Reunions de les entitats del barri sobre aquest tema: 1 de juliol de 2014, 3 de febrer de 2015, 10 de desembre de 2015, 7 de novembre de 2017, 12 de desembre de 2017 (tres d’elles monotemàtiques sobre la Ideal Plástica Flor).

Amb la presència a les reunions de: AV Prosperitat, Casal de barri, Casal de joves, cooperativa Userda, Club Esportiu de Futbol Sala, Bàsquet 9 Barris, AMPA escola Sant Lluís i escola Víctor Català, Comerciants de Valldaura, veïnes a títol personal.

Informats per correu i convidats a participar: resta AMPA escoles del barri, escola d’adults, comissió Festa Major, esplais Druida i Santa Engràcia, Prospe Capaç, 9 Barris Imatge, Date una huerta, CAU Prosperitat, Radio Línea IV. També el veïnat de Prosperitat mitjançant comunicacions als socis/usuaris d’entitats i equipaments.

1) EL DÈFICIT D’ESPAIS I EQUIPAMENTS A PROSPERITAT

La Prosperitat es caracteritza per ser un barri amb una forta densitat de població (59 hectàrees on viuen més de 26.000 habitants) i que té poc sòl lliure. Els habitatges i els vehicles (trànsit i aparcament) ocupen la major part de l’espai disponible.

La construcció d’habitatge nou s’ha de fer sobre les cases antigues del barri, en molts casos posant en perill el seu possible valor patrimonial. La falta de previsió en la reserva de sòl públic impedeix guanyar zona verda per esponjar el barri i complica la construcció dels equipaments pendents.

Durant les últimes dècades, moltes vegades per la pressió de la lluita veïnal, s’ha anat assolint una quota mínima indispensable de zona verda (places) i equipaments bàsics (escoles, centres de salut, atenció a la gent gran o habitatge social). El barri també ha acollit equipaments que donen servei al districte i a la ciutat, com l’habitatge social de Via Favència, els pisos assistits de la Torre Júlia o la residència per a la gent gran del carrer Molí.

Més enllà dels serveis bàsics, la resta de necessitats de caire social, cultural o esportiu, o no s’han cobert o s’han cobert amb equipaments en precari, la major part dels quals han complert més de 25 anys. És el cas del Casal de barri, el poliesportiu Valldaura o el Casal de joves, ara a l’espera d’un nou equipament. Quant als equipaments aprovats i pendents, com la piscina municipal del carrer Molí, els diners han caigut dels successius pressupostos municipals amb l’excusa de la crisi econòmica.

Com a sòl públic només queda en l’actualitat la pastilla de passeig Valldaura-Rio de Janeiro (on s’ubicarà el nou Casal de joves després de 6 anys en barracots), el solar del carrer Molí-Via Favència (on hi ha projectada una piscina municipal pendent de fa més de 30 anys) i el solar de l’antiga Ideal Plástica Flor.

Resumint, hem arribat al 2018 amb un dèficit estructural d’equipaments i de zona verda, amb poc sòl públic per encabir-los i amb una falta d’inversions flagrant.

Per tant, per al moviment associatiu de Prosperitat, el futur del solar de la Ideal Plástica Flor va lligat al propi futur del barri.

2) NOVES I VELLES NECESSITATS

Durant aquests anys hem repetit que cal un pla d’equipaments global que pugui encaixar les velles i noves necessitats amb la poca disponibilitat d’espai.

Perquè entre les demandes del barri hi ha:

Compliment dels compromisos. La construcció de la piscina municipal a Molí-Via Favència; i el compliment del conveni entre l’Ajuntament i Telefónica mitjançant el qual l’empresa ha de cedir una part del local del carrer Boada per a equipaments.

Solució per als equipaments obsolets. Principalment, el Casal de barri i el Poliesportiu Valldaura. Són equipaments sobreexplotats i no poden assumir la demanda del barri: tots dos equipaments realitzen activitats pròpies fora dels edificis.

Cobrir les necessitats pendents. Biblioteca de barri; auditori de mig format; espai infantil; espais per a pràctiques culturals (tallers, arts escèniques i musicals); cobrir necessitats esportives de l’escola Víctor Català; guanyar zona verda.

3) EL MOVIMENT ASSOCIATIU

El moviment associatiu de Prosperitat fa molts anys que ha sigut conscient de la importància de l’espai públic (carrers, places, zones verdes, equipaments) com una eina bàsica per lluitar contra les desigualtats i reforçar la convivència. També és conscient de quant costa que tiri endavant la conquesta del sòl, la dignificació dels espais, la construcció dels equipaments i que aquests estiguin al servei de la ciutadania.

La vida social i cultural ha passat per l’ús intensiu de l’espai públic, i el propi veïnat ha volgut gestionar els equipaments culturals i esportius, comprometent el seu temps i energia per demostrar que pot responsabilitzar-se d’espais ciutadans de qualitat, tot i que no sempre tinguin una infraestructura adient. Tant la gestió veïnal com la mateixa precarietat dels espais han fet que els equipaments existents estiguin intercomunicats (casals, poliesportiu, escoles, local de l’AV…).

Per tant, independentment de l’equipament que s’acabi construint al solar, s’haurà de tenir en compte la realitat i peculiaritat del moviment associatiu perquè aquest nou espai qualli al barri.

4) LA PERSPECTIVA QUE OBRE LA IDEAL PLÁSTICA FLOR

Som conscients que el solar no pot solucionar totes les necessitats d’equipaments, però sí que pot ser una peça fonamental a partir de la qual repensar, i potser reubicar, els espais culturals i esportius que ja funcionen al barri.

L’encaix no és fàcil però, com hem dit, ha de partir d’una visió global que tingui en compte les necessitats, les peces de sòl disponible i la interrelació existent entre els diferents equipaments, sense oblidar la importància de la zona verda que necessita el barri.

Algunes propostes:

De manera general, el barri aposta per equipaments públics (els pisos no ho serien) i, en la mida que es pugui, de gestió ciutadana (no volem equipaments gestionats per empreses amb ànim de lucre).

S’han de prioritzar els equipaments que puguin resoldre els molt dèficits del barri (cosa que no és incompatible amb un ús compartit amb altres barris del districte).

Que la seva construcció i manteniment es facin amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica.

Que siguin equipaments que facilitin espais de trobada veïnal intergeneracional i que siguin polivalents i/o reconvertibles.

De manera concreta, tenim dues propostes per debatre:

A) Equipament cultural polivalent per a ús compartit de les diferents entitats i equipaments del barri. A debatre com es gestionaria.

Comptaria amb:

Auditori de mig /gran aforament (per fer actuacions, assajos artístics, assemblees veïnals).

Zona de trobada (bar, actuacions de petit format, exposicions, celebracions).

Sales per a tallers, activitats culturals i reunions: “seques” (dansa, teatre, gimnàstica) i “humides” (cuina, ceràmica).

Biblioteca de barri (polivalent, amb sales d’estudi i treball per a grups, horari flexible).

Espai infantil (a definir quin tipus de format o equipament).

Bucs d’assaig de format mitjà, per a grups nombrosos (millor si hi ha planta baixa).

Espai de magatzem per a les entitats del barri.

B) Nou poliesportiu.

Podria solucionar els problemes de l’actual poliesportiu i de l’escola Víctor Català (no té gimnàs). A la vegada, alliberaria pressió de l’actual poliesportiu (el seu ús durant un any implica 20.000 usuaris, 100.000 usos, 650 entitats, 200 activitats i 5.000 hores d’obertura).

Observacions

S’ha de veure si les dues opcions són compatibles, o si alguns dels equipaments proposats es poden ubicar en altres espais.

També ens preocupa la franja d’edat d’entre els 12 i els 16 anys: falten espais i propostes adients i s’ha de tenir en compte de manera especial aquest grup de població.

És important com es relacionarà la zona verda amb els equipaments: no han de ser espais al marge els uns dels altres.

5) EL PROCÉS PARTICIPATIU

Si l’equip de govern té una proposta per al solar, l’ha de posar sobre la taula des del principi del procés. No és de rebut que el districte compti amb tota la informació però amagui la seva opció fins al final.

Per tant, els representants polítics han d’estar presents en alguna fase del procés, que no es pot deixar només en mans dels tècnics de participació.

El resultat del procés, si hi ha acord i consens veïnal, ha d’acabar amb l’aprovació en un plenari de l’Ajuntament central, per comprometre al següent equip de govern.

Barcelona, 17 de desembre de 2017

 4,268 total views,  1 views today