_no a la portada
Ajuts per a la retirada de l’amiant domèstic

Ajuts per a la retirada de l’amiant domèstic

Es poden demanar del 2 de novembre al 31 de desembre.

Després d’aconseguir la retirada de l’amiant del col·legi Prosperitat i de l’institut Galileu Galilei, la Comissió de Medi Ambient de l’Associació Veïnal de Prosperitat volem seguir impulsant la descontaminació de l’amiant que encara existeix a diversos habitatges i comunitats del nostre barri.

Hem de donar les gràcies als treballadors i treballadores afectats que durant anys han reivindicat l’eliminació de l’amiant, informant dels efectes sobre salut derivats de l’exposició a l’amiant: L’asbestosi (fibrosi pulmonar), el càncer de pulmó i el mesotelioma (pleural o peritoneal).

La Generalitat ha començat a veure que l’amiant és un problema de salut pública i ha començat tímidament a subvencionar-ne la retirada, això permetrà eliminar la presència d’aquest material nociu, la degradació del qual afecta directament la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Animem a aquelles comunitats de veïns i veïnes que tenen amiant a les seves teulades o locals decideixin fer-ho.

COM DEMANAR ELS AJUTS

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. L’objectiu és que la retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Qui els pot demanar?

Les persones propietàries dels edificis, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les comunitats de veïns i veïnes.

Quantitat de l’ajut

L’import inclou la manipulació i la retirada de l’amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), les úniques que poden fer-ho.

Com se sol·licita?

Les entitats sense ànim de lucre, universitats, empreses i particulars han de fer la sol·licitud per internet a la següent web

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Comissió de Medi Ambient AV Prosperitat

Loading