Fem barri
Per la renovació de la cessió d’ús del solar de Date una Huerta

Per la renovació de la cessió d’ús del solar de Date una Huerta

Ara fa un any, l’Ajuntament de Barcelona va arribar a un acord amb els propietaris del solar de Joaquim Valls 79 del barri de la Prosperitat, en el qual es va formalitzar la cessió d’ús d’aquest espai a l’Ajuntament pel període d’un any.

Per la seva part, l’Ajuntament va cedir-ne la gestió del solar a l’Associació Veïnal de Prosperitat, amb l’objectiu que l’hort-jardí Date una Huerta pogués continuar desenvolupant les seves activitats.

Va ser el resultat d’una llarga lluita en què el col·lectiu que gestiona l’hort ha tirat endavant un projecte social i ecològic que s’ha consolidat al llarg de set anys de vida. El que era un solar abandonat s’ha convertit en un espai de trobada veïnal obert al barri i ple d’activitat.

Durant aquests anys, la pressió veïnal ha aconseguit aturar set intents de desnonament per part de la propietat (BBVA-Cerberus), amb l’argument que mentre no s’edifiqui al solar, aquest espai ha de continuar sent útil per al barri. Ser propietari d’un sòl implica també responsabilitats.

Ara que es compleix el termini de cessió, els arguments del barri continuen sent els mateixos: totes les parts (propietat, Ajuntament i veïnes) hi guanyem amb l’ús social d’un espai que abans restava abandonat i ple de brutícia.

Per tot això, demanem que la propietat i l’Ajuntament arribin a un nou acord per prorrogar la cessió d’ús o fer-ne una de nova, sense data de caducitat, fins que no hi hagi un projecte d’edificació per a aquest solar.

Date una Huerta ha de continuar al barri!
Mentre no hi ha pisos, hi ha hort!

Barcelona, desembre de 2023

Associació Veïnal de Prosperitat
Col·lectiu Date una Huerta

Loading