Fem barri
Proposta veïnal per consolidar la zona verda de la pastilla de Passeig Valldaura-Rio de Janeiro

Proposta veïnal per consolidar la zona verda de la pastilla de Passeig Valldaura-Rio de Janeiro

A propòsit de la transformació imminent de l’entorn de la parcel·la situada al Passeig Valldaura 271 amb Rio de Janeiro 100, cedida per l’Ajuntament a través de Mans al Verd a l’Associació Veïnal de Prosperitat i la cooperativa de consum responsable Userda9 per desenvolupar les activitats de l’hort urbà Ecovincles:

Segons ens va informar l’Ajuntament al consell de barri celebrat el passat 4 de desembre, es preveu que els mòduls de l’actual Casal de Joves de Prosperitat siguin retirats cap a l’abril de 2024, i també la llosa de ciment que en fa de base.

Això permetrà recuperar un solar amb qualificació urbanística 6b, és a dir, guanyar una nova zona verda. Una bona notícia per avançar en la lluita contra la crisi climàtica i la contaminació, a la vegada que s’esponja un barri amb molta densitat de població.

El moviment veïnal de Prosperitat vol contribuir al debat sobre el futur d’aquest espai amb dues propostes, a curt i a mig termini, amb l’objectiu que aquesta pastilla es consolidi com una zona verda de qualitat i d’ús veïnal.

Proposta a curt termini: ampliació de l’hort Ecovincles

L’hort Ecovincles, iniciativa d’agricultura urbana i participació veïnal avalada per més de 6 anys de funcionament, té un espai reduït i mal comunicat.

L’ampliació del seu perímetre permetria consolidar l’oferta pedagògica obrint-lo més a les escoles i entitats del barri que treballen temes de medi ambient, guanyar un espai a l’aire lliure necessari per fer xerrades, activitats i reunions, ara molt limitat, i fer-lo més visible i assequible al barri.

El fet que la parcel·la on ara s’ubiquen els barracots del Casal de Joves estigui a tocar e l’hort facilita aquesta actuació: la despesa necessària per fer-ho possible seria relativament reduïda, i el protocol administratiu, fàcil (ampliació del perímetre del solar en cessió d’ús per part de Patrimoni i Mans al Verd).

El Pla de Barris, si s’estén durant aquest mandat, podria contribuir també a la viabilitat del projecte.

Proposta concreta:

  • Aprofitar la retirada dels barracots per ampliar el perímetre de l’hort, cercant amb una tanca el metres actuals de l’hort més els que ocupen els actuals barracots del Casal de Joves.
  • Canviar l’entrada de l’hort per una d’accés més fàcil per al veïnat.
  • Aprofitar la infraestructura dels lavabos actuals per instal·lar-ne un de nou, i una pica, per als usuaris de l’hort.
  • Ampliar les parcel·les de terra cultivable.
  • Reservar una part de l’espai com a centre de reunió i activitats.

Els actuals adjudicataris de la cessió de l’espai (AV Prosperitat i cooperativa Userda9) ens faríem càrrec de la seva gestió, amb la participació de la comunitat escolar i altres entitats i veïnes del barri que en vulguin fer ús, fins que s’hagi de renovar la cessió.

Proposta a mig termini: redefinició de tota la pastilla

Des del moviment veïnal, però, creiem que a mig termini cal fer un replantejament de tota la pastilla, si l’objectiu final és la consolidació de l’espai com a una zona verda de qualitat que generi la implicació del barri i que aculli nous projectes mediambientals.

Per això caldria endegar un procés participatiu que impliqui el veïnat, les entitats que actualment fan ús de l’espai (hort Ecovincles i clubs de petanca) i altres agents que desenvolupen projectes relacionats amb el medi ambient (un d’ells proposem que sigui el col·lectiu Date una Huerta). També, per proximitat, caldria sumar els responsables de la gestió del nou equipament del Casal de Joves.

Estudiar l’espai des d’una nova perspectiva pot ajudar a encaixar millor les diferents necessitats i projectes.

Conscients de l’episodi de sequera que vivim i que cal adaptar espais i usos a la realitat climàtica actual, la nostra proposta estaria emmarcada en iniciatives sostenibles com la recuperació de llavors, el desenvolupament de cultius locals o l’enjardinament de l’espai amb plantes aromàtiques, amb la perspectiva de continuar amb la tasca de pedagogia ambiental que realitza l’hort Ecovincles a la vegada que guanyar un nou espai d’esbarjo i trobada per al veïnat i els diferents col·lectius actius a la Prosperitat.

Nosaltres estem disposats a formar part activa d’aquest procés i a fer-nos coresponsables de la dinamització de l’espai.

Per totes aquestes raons, demanem una reunió amb l’Ajuntament per poder concretar millor les nostres propostes.

Barcelona, desembre de 2023

Associació Veïnal de Prosperitat-Nou Barris

Cooperativa de consum responsable Userda9

Col·lectiu Date una Huerta

Loading