Reunió amb la comunitat educativa pels fets de la plaça Ángel Pestaña

La reunió ha sigut convocada a iniciativa del moviment associatiu de Prosperitat per posar en comú amb la comunitat educativa els fets dels passats 9 i 16 d’octubre a la plaça Àngel Pestaña, quan un grup d’adolescents van quedar mitjançant les xarxes socials per barallar-se de manera multitudinària.

Tots estem d’acord que la baralla sembla un fet molt puntual que és possible que no es repeteixi i que transcendeix l’àmbit del propi barri, que en general no es pot considerar especialment conflictiu ni violent.

Sí que podem, però, treure algunes conclusions de com s’ha gestionat el tema i especialment sobre com podem treballar més coordinats per abordar algunes problemàtiques latents relacionades amb els adolescents més enllà del que va passar a la plaça.

Sobre els fets concrets, sembla que el barri no ha acabat de coordinar-se de manera ideal. Per part dels Mossos i Guàrdia Urbana no hi ha autocrítica i defensen que la seva actuació va impedir les baralles i va ser la correcta. Des del moviment associatiu es considera que va ser un error no comptar ni amb el casal de barri ni amb l’AV, especialment en el gran desplegament policial del dia 16 a la plaça. L’AV reconeix que es va equivocar en el seu comunicat nomenant una escola del barri i dient que s’havia dit als joves que no sortissin de casa. Des de les escoles es comenta que, en tractar-se el tema als consells escolars, la rumorologia es va escampar a través dels pares i mares i que pot ser tampoc no va ajudar.

No era un tema fàcil de gestionar, però convenim que davant uns fets com aquests cal que tots el agents del barri i de les institucions rebin i donin informació fluïda i es coordinin per actuar. Els professionals per la seva preparació i el moviment associatiu perquè és present en el dia a dia del barri.

El que sí que ens preocupa és entendre per què va passar. Podem estar davant d’una moda que genera violència i mals rotllos, i hem de poder contrarestar-la. El paper de les xarxes socials, com poden facilitar i escampar ràpidament conductes violentes, és un fenomen nou que ja s’està treballant des de les escoles i institucions, potser no tant des del moviment associatiu. Es troba a faltar una més gran implicació dels pares i mares, que van bastant desbordats. En tot cas, més enllà de l’ús de les xarxes socials, sobta que una “quedada” per barallar-se mobilitzi tants joves, ni que fos per “mirar”.

Podem estar d’acord que:
– Falten iniciatives i activitats que fomentin valors com la cooperació, l’empatia, l’organització col·lectiva o la solidaritat.
– La franja d’edat entre els 12 i els 16 anys no té una oferta cultural i lúdica adient en el barri.
– El moviment associatiu i l’educatiu no ens coneixem prou, no sabem què fa cadascú.
– Als pares i mares els hi costa molt implicar-se en l’educació col·lectiva.

Estem convençuts que treballant d’una manera més coordinada tindrem més eines per entendre què passa, oferir propostes que impliquin de manera positiva als adolescents del barri i exigir a les institucions que recolzin aquesta tasca.

L’ideal seria treballar en xarxa, però de moment acordem una sèrie de punts per treballar plegats durant aquests mesos:

1) Facilitar que es conegui en els centres educatius l’activitat que ofereix el moviment associatiu i els equipaments fora de l’escola
Propostes:
– Xerrades a les escoles explicant l’oferta dels equipaments, l’activitat que es fa al barri i com s’organitza des de la cooperació veïnal (casal de joves, casal de barri, associació de veïns, CAU, ludoteques, esplais…).
– Visites escolars als equipaments.
– Passejos per conèixer la història del barri i el seu patrimoni col·lectiu (arquitectura, verd del barri, lluites veïnals…).

2) Avançar per obrir més les escoles als barri i viceversa.
Obrir els patis i equipaments fora de l’horari escolar. Ja hi ha iniciatives en aquest sentit (com a l’escola Prosperitat) que estan funcionant positivament.

3) Organitzar una activitat al barri que ajudi a reflexionar sobre el que va passar.
Activitat lúdica a la plaça Àngel Pestaña (per exemple, un teatre). S’ha de crear una comissió per preparar-lo.

4) Exigir el suport de les institucions.
Fer arribar al districte la necessitat que s’inclogui en el Pla d’Actuació Municipal una partida per reforçar l’oferta extraescolar per als adolescents de la franja d’edat del 12 als 16 anys.

Ens emplacem a anar treballant en aquests temes, concretar les propostes cadascú des del seu àmbit i tornar a trobar-nos, convidant tots els centres educatius, entitats i veïns i veïnes del barri a sumar-s’hi: totes les propostes seran benvingudes.

Loading

Tags :