Proposta de temes per començar a treballar el Pla de Barris

Primer traspàs de les propostes que ve treballant durant aquests anys l’AV, fent una tria de temes que considerem que poden entrar en el marc del Pla de Barris (9 de novembre de 2020).


Àrees del Pla de Barris
Educació i salut pública (A)
Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària (B)
Habitatge (C)
Ocupació, impuls econòmic i social (D)
Espai públic i accessibilitat (E)
Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica (F)

1) Demanda d’un pla d’intervenció social (A, B, C)
Era una de les propostes del barri per al PAM:
Demanem accions sostingudes contra la pobresa i la desigualtat, basades en el treball conjunt entre entitats i serveis municipals. S’ha de fer una reflexió sobre com realitzar una acció social integral i quins tipus de recursos s’han de posar en marxa.
Cal reforçar la feina dels equipaments comunitaris existents, donar-los suport i dotar-los dels recursos necessaris. Cal donar suport a les entitats existents (socials, culturals, escolars) per millorar el seu treball en xarxa al barri.
S’ha detectat una falta d’espais i recursos per a la franja d’edat dels 12 als 16 anys. S’han d’estudiar les seves necessitats de manera especial i crear una oferta extraescolar cultural i lúdica adient.
La concreció del pla hauria de fer-se analitzant les experiències que s’han produït en altres barris, però en qualsevol cas, es requerirà d’algun recurs que ajudi a activar xarxa (o xarxes). En especial, que activin tant el compromís i la participació del veïnat com dels professionals que treballen als serveis públics i els equipaments del barri. El model a triar s’ha de definir amb el teixit social i veïnal.
Camps a treballar: Educació, fracàs escolar, adolescència, salut, pobresa, habitatge, serveis socials, problemàtiques de la gent gran, convivència, atenció a la diversitat i les noves realitats demogràfiques i ús de l’espai públic.

2) Salut comunitària (A)
Caldria reforçar i donar suport a iniciatives com PromosalutProspe, espai on es troben equipaments, centres de salut i serveis socials, farmàcies i entitats veïnals per promoure la salut comunitària. Un sistema de treball que es pot ampliar a les xarxes de suport veïnal ja actives que intenten donar resposta a la crisi social agreujada per la pandèmia o a la comunitat educativa.

3) Equipaments (B, D, E)
El 17 de desembre de 2017! vam compartir amb l’Ajuntament un document amb l’argumentari que explicava les raons de la lluita del barri pels equipaments al solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor. Veníem treballant en ell des de l’any 2015.
A banda de la reivindicació concreta, que mantenim, el document serveix per entendre el context que explica el perquè de la insistència veïnal per assolir uns equipaments públics dignes, que inclouen també Casal de Joves, nou poliesportiu i piscina pública. NO es tracta tant de reivindicar “totxo” com de poder comptar amb espais comunitaris adients que ens permetin lluitar contra l’aïllament social i les desigualtats i crear espais de solidaritat i consciència veïnal.
Veure el document.

4) Millora de l’entorn de la residència Molí (A, B, E)
Aquesta proposta concreta la vam presentar als pressupostos participatius (veure adjunts), i l’objectiu principal és millorar la qualitat de vida dels residents i facilitar la seva connexió amb el teixit social del barri.
Veure el document.

5) Cura de l’espai públic, protecció i ampliació d’espai verd (F)
S’ha de millorar el manteniment de les places i dels jocs infantils (un exemple és la degradació de la plaça Prosperitat). Existeix un grup de veïns que està treballant en la catalogació del patrimoni paisatgístic del barri i en el foment del seu coneixement, respecte i protecció per part del veïnat. La seva feina necessita suport i consideració.
L’endarreriment de la construcció dels equipaments compromesos (Casal de Joves, equipaments de la Ideal Plástica Flor) també ha hipotecat les zones verdes pendents en un barri dens com el nostre.
D’altra banda s’ha de donar suport i protegir la tasca dels horts urbans i comunitaris del barri (Ecovincles i Date una Huerta), així com valorar el treball de la cooperativa de consum responsable Userda.

6) Pla de mobilitat (F)
Reclamem la implementació d’un pla de mobilitat al barri. Existeix un complet estudi que va realitzar l’Ajuntament fa tres (o quatre?) legislatures, que el governs posteriors han obviat: seria interessant rescatar-lo i posar-lo al dia.

7) Memòria històrica (A)
La comissió del centenari de la Prosperitat es constituirà com a grup estable per a la posada en valor i reconeixement del patrimoni històric, arquitectònic, social i reivindicatiu del barri. Cal suport perquè la seva tasca pugui connectar amb les noves generacions, a través per exemple de plans d’estudi.
Com a reivindicació concreta, que també hem presentat als pressupostos partipatius, demanem la protecció i catalogació de la casa del carrer Florida 50 i, en un futur, la possibilitat que pugui acollir un equipament públic en la zona més “pobre” del barri.
Veure el document.

8) Convivència (B)
Un tema al qual hem donat resposta reactiva quan se’ns ha plantejat un conflicte (oposició a la mesquita del carrer Japó, baralles entre adolescents, sobreocupació a les places, etc).
Caldria treballar més en la prevenció, per exemple, establint taules de treball estables entre teixit social i veïnes en els espais públics més complexos, però també intentant incorporar les diverses comunitats al debat veïnal.

Loading