_no a la portada
La Prosperitat davant de la proposta del Pla de Barris per a la pacificació de l’entorn del Víctor Català

La Prosperitat davant de la proposta del Pla de Barris per a la pacificació de l’entorn del Víctor Català

El passat 31 de gener de 2023, el Pla de Barris de Prosperitat va presentar al barri (direcció i AFA de l’Escola Víctor Català i AV Prosperitat) la seva proposta per a la pacificació dels entorns del Víctor Català, és a dir, del carrer de Santa Engràcia entre els carrers de la Font d’en Canyelles i Turó Blau.

Aquesta pacificació té un recorregut al barri des de fa un parell d’anys, quan el Pla de Barris va iniciar un procés participatiu (recollida de propostes amb un carretó al costat de l’escola), on les veïnes, i especialment les famílies, van apostar per demanar en massa una pacificació total del carrer Santa Engràcia.

Això va forçar que el Ple del districte aprovés de forma unànime estudiar aquesta pacificació, donades les resistències del govern per ni tan sols considerar la possibilitat demanada pel veïnat. Després de fer l’estudi de mobilitat, vam aprendre que la pacificació completa és viable a expenses d’unes afectacions menors al trànsit del Passeig Valldaura.

Paral·lelament, la proposta d’actuació del Pla de Barris incloïa una “zona d’estada” en la intersecció entre Santa Engràcia i Turó Blau. El barri sempre s’ha oposat frontalment perquè considerem que aquesta inversió pot dirigir-se a completar la pacificació total o a fer altres actuacions.

Rebem la proposta del Pla de Barris amb tristesa i impotència. Després de més d’un any lluitant per una proposta realment participativa, ens trobem efectivament davant de la mateixa proposta que originàriament el Pla de Barris volia realitzar al barri. Creiem que és important destacar que de la proposta del barri no es recull cap element, ni cap intenció de fer una síntesi. Ens sembla contraproduent quan el projecte per al nou equipament de la Ideal Plàstica Flor contempla la pacificació total del carrer de Santa Engràcia.

Pel que fa a la proposta en si mateixa, el barri no s’oposarà a una pacificació parcial del carrer Santa Engràcia, perquè entenem que millorarà la mobilitat de les persones (especialment de les famílies de l’escola), també de la resta del veïnat. En aquest sentit, demanarem millores específiques que manquen en aquesta proposta.

En canvi, no podem donar suport a la inversió realitzada per a la creació d’un espai d’estada, quan el barri té altres mancances estructurals i conjunturals a les quals poden destinar-se aquests diners.

Ja hem fet arribar aquestes demandes en reiterades ocasions, però mai no és tard per recordar al govern que a la mateixa zona del barri hi ha altres actuacions més prioritàries: primer, la pacificació total de Santa Engràcia i les modificacions urbanístiques necessàries al Passeig Valldaura; segon, millorar la pacificació parcial amb un sistema de tall automàtic per hores; tercer, arreglar el parc infantil situat a Boada amb Passeig Valldaura; o quart, crear dues mitges pistes bàsquet en aquest mateix entorn de la Ideal Plàstica Flor (com a prèvia a l’equipament que vindrà a la Ideal Plástica Flor).

Demanem de nou, ara de forma pública, que es respecti la participació ciutadana i que les demandes del barri siguin no només escoltades, sinó recollides i implementades pel Pla de Barris i per l’equip de govern del districte.

Barcelona, 19 de febrer de 2023

Consell Escolar de l’Escola Víctor Català
Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Víctor Català
Associació Veïnal de la Prosperitat

Loading